Ktoré vlastnosti dobrej hydroizolácie sú pre vás dôležité?

Voľba hydroizolácie je veľmi rozsiahla, pretože trh vám dnes ponúka obrovské množstvo hydroizolačných materiálov v širokom rozsahu cien. Toto množstvo vás ale môže pri výbere správneho druhu pomýliť. Pomôcť vám môže správne rozdelenie niektorých a najdôležitejších vlastností.

Keď je voda problém

Ako si iste všetci z vás veľmi dobre uvedomujú, že voda je životne dôležitá tekutina, v niektorých prípadoch sa jej množstvo a potreba eliminuje na minimum. Platí to najmä v prípade stavieb, ktoré sú charakteristické použitím rôznych materiálov. A práve tie po kontakte s touto tekutinou reagujú dosť zle. Aby vám potom pleseň a vlhkosť v dome a na stenách neznepríjemňovala bývanie, mali by ste si vybrať správnu hydrozioláciu základov.

Takáto membrána slúži na ochranu izolácie a základov domu pred nadmernou vlhkosťou a vodou. Okrem toho vykonáva drenážne funkcie a odporúča sa pre použitie v súkromnej výstavbe. Ak je obsah podzemných vôd v okolí vášho domu a stavby veľký, v zime vám jej zamrznutie môže dôsledkom neúmerného tlaku spôsobiť poškodenie, preto pri jej výbere myslite aj na tieto faktory.

Strešná hydroizolácia

Dobrá hydroizolácia strechy je výrazne odlišná. V šikmých strechách je základom hydroizolácie podklad alebo tuhý profil, pod ktorým je položená hydroizolačná fólia a v prípade plochých striech je takáto hydroizolácia nutnosťou a nenahraditeľnou službou tiež.

Pre dobrú hydroizoláciu sa používajú zvárateľné materiály, PVC membrány a špeciálne tmely. Ideálne je, ak je takáto izolácia odolná aj proti UV žiareniu. Základom zostáva, aby vám pri daždivom počasí do bytu alebo domu nezatekalo.

Veľa vecí a starostí si pri výbere ušetríte tým, že všetky tieto procesy úspešnej hydroizolácie strechy alebo základov prenecháte na odborníkov, ktorí majú s materiálmi a ich použitím na špecifický povrch dobré skúsenosti. Správne zvolená hydroizolácia vám ale môže pomôcť premeniť vaše bývanie na dokonalý komfort.

Text:PR