Máte rodinný dom, ktorý nie je možné pripojiť na sieť verejnej kanalizácie?

Komplikácií, ktoré vás pri bývaní v rodinnom dome počas vášho života postretnú, je naozaj niekoľko, a ako úspešný majiteľ domu sa budete musieť s nimi vhodným spôsobom vysporiadať. Zaobstaranie vhodného vykurovacieho systému, vetrania, tienenia okien, izolácie a ďalších iných vecí. Pokiaľ je ale váš dom postavený na samote a užívate si dokonalé súkromie, zrejme máte problém aj s kanalizáciou a splnením zákonom stanovených noriem.

Len tak slobodne si do voľnej prírody odpadové vody z domu vypúšťať nemôžete, pretože, okrem iného tak škodíte životnému prostrediu. Vyriešiť celý problém môžu spoľahlivé žumpy v Košiciach. Východné Slovensko má na počet takýchto oblastí oveľa väčší predpoklad.

Čo je žumpa?

Podľa zákona nie je ale žumpa charakterizovaná ako vodná stavba, a preto si ľudia vyberajú radšej septik, ktorý sa môže niekedy predávať aj pod označením spomínanej žumpy. Klasická žumpa je síce zariadením na zachytávanie odpadových vôd, no bez ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Na likvidáciu takto zozbieraného odpadu slúžia špeciálne čistiace zariadenia.

Pokiaľ nemáte iné možnosti a vyberiete si správnu žumpu v Trebišove, mali by ste vedieť, že musí byť nepriepustná, teda vodotesná a vydáva sa na jej umiestnenie stavebné povolenie. Ak ju už náhodou máte a chcete realizovať drobné úpravy, stavebné povolenie síce nepotrebujete, ale ohlásenie drobnej stavby na príslušnom úrade vo vašom okolí alebo okrese je nutné.

Septik

Slúži na čistenie odpadových vôd, ktoré sú ale následne do tých povrchových alebo podzemných odvádzané. Môžu za to jednotlivé komory, cez ktoré sa odpadová voda z domácnosti v nich postupne čistí. Pri jeho zriadení si budete musieť vybaviť však oveľa viac potvrdení. Stavebné, kolaudačné a povolenie na nakladanie s vodami. Orgánom štátnej správy, ktorý vám tieto a iné povolenia v tomto smere vydá, je Obvodný úrad životného prostredia.

V každom prípade je to pre stavbu rodinného domu, ktorý je na pripojenie sa k verejnej kanalizácii nevyhovujúci svojou vzdialenosťou to najlepšie riešenie, len si musíte vedieť vybrať aj v súvislosti a s ohľadom na konkrétne podmienky, ktorými takáto stavba disponuje. Pri nákupe vám preto prajeme šťastnú voľbu.

Text:PR