Zjednodušenie administratívy pri stavbe domu

Každý kto to už zažil na vlastnej koži vie aké náročné, časovo aj psychicky dokáže byť vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu rodinného domu. Aj v prípade že sa chystáte stavať v pripravenej zóne určenej na výstavbu rodinných domov, kde developer pripravil všetko potrebné pre skorú výstavbu, aj tak je to náročné.

Potrebujete dokladovať množstvo dokumentov aby Vám miestny stavebný úrad povolil začiatok stavby. Veľa z týchto týchto vecí je potrebné vybaviť na katastri nehnuteľností. Zameranie pozemku, zameranie stavby a podobné veci Vám spravia geodeti. Svojho miestneho geodeta je možné nájsť samozrejme na internete a dohodnúť si s ním vykonanie požadovaných služieb a vypracovanie potrebných dokumentov. Samotný kataster nehnuteľností slúži ako evidencia vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Evidujú sa tu teda vlastnícke práva k danému pozemku, domu alebo bytu ako aj iné veci ako napríklad záložné práva alebo vecné bremená.

V dnešnej dobe keď je času málo a papierovačiek veľa je výhodné nechať čo najväčšiu časť potrebnej administratívy vybaviť u profesionálov z daného oboru. Je teda možné po odovzdaní podkladov k danej nehnuteľnosti nechať všetko vybavovať iných a počkať si iba na vyhotovenie potrebných dokladov a povolenia od dotknutých úradov. Nakoľko to dané firmy robia na dennej báze tak nedochádza ani k prestojom a opakovaným podaniam prípadne doplneniam podkladov. Ušetríte tak kopec času a nervov.

Text:PR