6 príkladov, z ktorých je zrejmé, že s tepelnými čerpadlami je nutné do budúcna počítať

Nižšie sme pre vás pripravili prehľad 6 projektov, ktoré ukazujú, že obnoviteľné zdroje energie, a tepelné čerpadlá s nimi, zažívajú skutočnú renesanciu. Na západ od našich hraníc dokonca vzniká nový typ projektov, kedy tepelné čerpadlá nie sú inštalované decentralizovane k jednotlivým nehnuteľnostiam, ale boli použité pre založenie tzv. fariem, ktorých energiu následne odoberajú stovky domácností.

Vláda v Holandsku vyčlenila 100 miliónov eur na podporu tepelných čerpadiel. Domácnosti môžu získať dotáciu 1 500 – 1 800 eur na obstaranie čerpadla. Snahou vlády je znížiť emisie skleníkových plynov domácností, ktoré sa nie emisiách CO2 podieľajú z 16% a zároveň znížiť závislosť Holandska na zemnom plyne.

V Nemecku ležia na stole plány na zvýšenie počtu nových inštalácií tepelných čerpadiel tak, aby do roku 2050 fungovalo v krajine 17 000 000 tepelných čerpadiel (teraz je to cca 800 000 čerpadiel). Súčasných 70 000 nových inštalácií ročne je tak potrebné navýšiť cca šesťnásobne. Okrem toho, v Nemecku pravdepodobne dôjde k rozšíreniu počtu odvetví, pri ktorých bude vyžadované znižovanie emisií skleníkových plynov.

Vo Veľkej Británii vznikajú, zatiaľ iba na papieri, plány na výstavbu tzv. fariem tepelných čerpadiel zem / voda. Teplo z nich má vykurovať rádovo stovky bytov. Prvý takýto projekt vznikne na severe Londýna, očakávaný termín spustenia je ohlásený na október tohto roka a v prípade úspechu možno očakávať, že čoskoro začnú vo Veľkej Británii vznikať ďalšie podobné projekty.

O niečo ďalej ako v Británii sú Dáni. V Dánsku už existujú plány na 13 fariem tepelných čerpadiel umiestnených v rôznych kútoch krajiny. Projekt sa môže tešiť finančnej podpore zo strany vlády v rozsahu 15% projektovaných nákladov.

Vo Francúzsku už každá tretia domácnosť investovala do niektorého z obnoviteľných zdrojov energie a každá štvrtá uvažuje o zadovážení si tohoto zdroja tepla v najbližších mesiacoch, pričom 8 z 10 domácností pripúšťa ako jednu z alternatív tepelné čerpadlá. Aj vo Francúzsku sa domácnosti môžu tešiť z podpory štátu a obnoviteľné zdroje tepla sú tu veľmi populárne.

Rakúsko je jednou z krajín, ktorá je najbližšie k 100% produkcii energií z obnoviteľných zdrojov. Rakúsko však nielenže plánuje prechod na obnoviteľné zdroje energií na úrovni elektrární, ale aj na úrovni celej ekonomiky, tj. z Rakúska by mohli úplne zmiznúť fosílne palivá, či už ide o ropu, uhlie a plyn. Ambiciózne plány našich susedov samozrejme zahŕňajú aj totálny prechod na elektromobily.

Text: PR